ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,360 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านสร้าง ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา ฮิต: 591

พิมพ์